T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 
 
 
 
 
 
 


Bulunduğunuz Yer: İhaleler  >>   İhale ilanları

 SÜLOĞLU SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIMI
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

EDİRNE / SÜLOĞLU KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

     Süloğlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 1 adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ünvanlı personel istihdam edilecektir.

 

1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

 A) GENEL ŞARTLAR

 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

 3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak

 4) Askerlik görevini yapmış olmak

 5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 6) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

 7-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

 8) Adli ve idari soruşturma sonucunda, atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

 9) Başvuru tarihi itibariyle Süloğlu İlçesi sınırlarında ikamet ediyor olmak.

 B) ÖZEL ŞARTLAR

 1- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

 2-Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezun olarak lisans diplomasına sahip olmak.

 3- Bilgisayar programlarını iyi derecede kullanabilmek, Bilgisayar Sertifikasına sahip olmak

 4-İşin Süresi: Daimi (8 Ay Deneme Süreli)

 5-İstenilen İşgücü Sayısı: 1 (bir)

 6- Süloğlu İlçe sınırları içerisinde oturacağına dair taahhütte bulunmak,

 7-Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

 8-Mülakata hak kazanan adaylarda ÜDS, KPDS  ya da KPSS İngilizce Puanı bulunması tercih sebebidir.

 2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

     Aşağıda istenen belgelerin sınav tarihine kadar Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Sınavda başarılı olan adaydan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek , fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

 1-Sözleşmeli Personel İş Talep Formu

 2-Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

 3-(T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi,

 4- 2011 veya 2012 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi

 5- 2 adet vesikalık fotoğraf.

 6-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

 7-Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri 8-Adli Sicil Kaydı

 3-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

 1- Başvuruda bulunacak adayların, Vakıf Başkanlığında yer alan İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 23.08.2012 saat 17.00’e kadar Süloğlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Hükümet Konağı kat:2 adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

 2-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 3- 24.08.2012 Cuma günü saat 15:00’de Kaymakamlık Makamında mülakat yapılacaktır.

 4-DİĞER HUSUSLAR

 1-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

 2-Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

 5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

 1-  Süloğlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan 5 kişilik Değerlendirme Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

 2- Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bittikten sonra sözlü mülakata çağırılacaktır. Sınav Komisyonu tarafından başarı sıralaması yapılarak bir 1 asil 1 yedek olmak üzere 2 aday Mütevelli Heyetin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen elemanlarla sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.

 3-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

 4-Sağlık raporu ve adli sicil kaydı sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.

 5-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.

 6- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

 6-MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

 Müracaat yeri: Başvurular bakanlığın kendi sitesi ( www.sosyalyardimlar.gov.tr )  üzerinden online olarak yapılacaktır. 

 Süloğlu SYD Vakfı : (284) 311 36 95

 e-posta : suloglusydv1@hotmail.com

 

 


Bu içerik toplam 6.931 kez gösterildi, Site toplam 165.781 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 2 kişi geziyor.Numan ALTAY
Kaymakam

Haber ve Duyurular
 
 
 
 

elektronik posta : suloglu@icisleri.gov.tr
Telefon : 0284 3113404